Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tjänsteman vid Sjötullskammaren. Sjötullsbetjänten övervakade vägningen av det gods som skulle lastas. Han hade också andra uppgifter i samband med skeppsdokumenteringen.Sjötullsbetjänten var underställd tullförvaltaren.

Finsk beskrivning

meritullivirkailija

Virkamies meritullikamarin palveluksessa. Meritullivirkailija valvoi lastattavan tavaran punnitusta, mutta hänellä oli myös muita laivojen asiakirjoihin liittyviä tehtäviä. Tullinhoitaja oli hänen esimiehensä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 646.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Stora sjötullsbetjänt