Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontrollör vid sjötullsverket.

Finsk beskrivning

meritullinkontrollööri*, meritullintarkastaja*

meritullilaitoksessa toiminut tarkastaja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/