Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arrende som betalades till kronan när sjötullsverksamheten var utarrenderad till Generaltullarrendesocieteten.

Finsk beskrivning

meritullinarenti*, meritullinvuokra*

vuosittainen vuokramaksu, jota Tulliarentiyhdistys maksoi valtiolle oikeudestaan tullien kantamiseen

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Stora sjötullsarrende