Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en vid sidan om sjötullen utgående extra tull vid import till eller export från riket sjöledes.

Finsk beskrivning

meritullin määräämä lisätulli*, meritullin tuotevero*

Källor

Quiding, N.H. , Svenskt allmänt författningsregister. För tiden från år 1522 till och med år 1862 , Stockholm: P. A. Norstedt & söner 1865 , 557. http://runeberg.org/svallmforf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/