Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Quiding, N.H. , Svenskt allmänt författningsregister. För tiden från år 1522 till och med år 1862 , Stockholm: P. A. Norstedt & söner 1865 . http://runeberg.org/svallmforf/


S

Benämning på en vid sidan om sjötullen utgående extra tull vid import till eller export från riket sjöledes.