Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lokalt tullkansli inom sjötullsverket med uppgift att expediera sjötrafik. Varje skeppare skulle anmäla sig på sjötullskammaren före lastning och lossning. Sjötullskammaren förestods av en tullförvaltare med anställda besökare, sjötullbetjänter och kontrollörer. De övervakade lastningen och kontrollerade skeppsdokument till exempel, för utgående fartyg fri- och vågsedlar, för inkommande fartyg generalattest och skepparens rulla. I Ryssland från och med början av 1700-talet var ”sjötullskammare” svenskspråkig benämning på tullanstalter motsvarande de svenska sjötullkamrarna. Sjötullskammare fanns även i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

meritullikamari

Paikallinen tullin toimisto meritullilaitoksen piirissä, tehtävänään palvella meriliikennettä. Meritullikamarissa työskenteli tullinhoitajan johdolla meritullivirkailijoita sekä tarkastajia.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 645.

Heikkinen, Sakari , Suomeen ja maailmalle. Tullilaitoksen historia , Helsinki: Tullihallitus 1994 , 69-73.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 214.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Ryska portovaja tamožnja
Tyska Seezollhaus, Zollkontor

Synonymer

sjötullkammare