Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av tullförvaltaren och kontrollören gemensamt till skeppare utfärdat pass som intygade att han var klarerad av tullkammaren och fri att lätta ankar och hissa segel. Sjötullspasset var ett av flera skeppsdokument som efter 1724 måste uppvisas för sjötullskammaren av varje utgående fartyg.

Finsk beskrivning

meritullipassi

Tullinhoitajan ja tullitarkastajan yhdessälaatima passi, joka annettiin aluksen kapteenille ja joka todisti, että alus oli läpikäynyt tulliselvityksen ja oli vapaa nostamaan ankkurin. Meritullipassi oli yksi niistä asiakirjoista, jotka vuodesta 1724 jokaisen lähtevän aluksen tuli esittää meritullikamarille.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 647.