Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordinarie eller extra ordinarie tjänsteman vid våg i stad eller vid bergsbruk. Vågskrivaren var underställd vågmästaren i stad, våginspektorn vid bergsbruk.

Finsk beskrivning

vaakakirjuri*

Kaupuginvaa'an tai ruukin työntekijä.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 148.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare