Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Övervakare av stadsvåg och person som utfärdade officiella skeppsdokument, som generalattest, över vägda varor för skeppare på väg till en utländsk hamn.

Finsk beskrivning

vaakaesimies, kaupunginvakaaja

Kaupunginvaa’an valvoja, joka kirjoitti viralliset asiakirjat, kuten yleistodistuksen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 646.

Grönros, Jarmo (et al.) , Tiima, tiu, tynnyri – miten ennen mitattiin. Suomalainen mittasanakirja , 4 uud. p. , 4 uud. p. , 9 , Turku: Turun maakuntamuseo 2005 , 70.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 378.

Andra språk

Dåtida finska vaakapäällysmies, vaakakatsontamies