Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Intyg över vägda varor för beräkning av sjötullen. Vågsedeln utgavs av stadens vågbetjänt. Dem skulle efter 1803 skrivas på charta sigillata. Vägningen skulle ske i tullbetjäntens närvaro. Först när detta var gjort fick ilastningen börja.

Finsk beskrivning

vaakatodistus

Todistus punnituista tavararoista meritullin laskemista varten. Vaakatodistuksen antoi kaupungin vaakavirkailija ja se tuli kirjoittaa vuodesta 1803 lähtien leimapaperille. Punnituksen tuli tapahtua tullivirkailijan lasnäollessa ja lastaus sai alkaa vasta sen jälkeen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 646.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 405 (vågattest).

Andra språk

Dåtida finska vaakatodistus