Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadsbetjänt som transporterade tullpliktigt gods till stadsvågen för vägning. Vågdragaren hade också till uppgift att packa upp införda varor för vägning och kontroll. Han packade också in varor för vidare transport.

Finsk beskrivning

vaakapakkaaja, vaaka-apulainen

Kaupunginvirkailija, jonka tehtävänä oli tuoda tullattava tavara kaupunginvaa’alle punnittavaksi. Hänen tuli myös avata tuodut tavarat pakkauksista punnitusta ja kontrollia varten sekä pakata lähtevät tavarat.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 237.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare