Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handling i stadens våghus, i vilken vägda varor skulle införas.

Finsk beskrivning

vaakakirja

Kaupungin vaakahuoneen tai ruukin vaa'an esimiehen ylläpitämä kirja punnituista tavaroista ja niiden määristä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 258.