Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Missbruk av kungens, högre ämbetsmäns och krigsfolkets rätt till husrum, kost och skjuts hos allmogen. Våldgästningen förbjöds 1280. Under senmedeltiden skulle socknens rättare visa resande till de gårdar där de kunde få kost och logi mot ersättning.

Finsk beskrivning

pakkokestitys

Kuninkaan, korkean virkamiehen tai sotaväen kestitysoikeuden väärinkäyttö. Maunu Ladonlukko kielsi pakkokestityksen lailla 1280.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska väkisinmajailu, väkisinvierailu, väkivaltainen majailu