Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan autonoma tiden om domstolars eller förvaltningsmyndigheters oenighet om i vilket forum ett visst mål eller ärende ska behandlas.

Finsk beskrivning

kompetenssiristiriita, toimivaltaristiriita

Autonomian ajoilta lähtien käytössä ollut nimitys, jolla tarkoitettiin tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten erimielisyyttä siitä, minkä tahon tulisi käsitellä tietty oikeusjuttu tai asia.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 92 (kompetens).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 186.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska pätevyysristiriita; myönteinen pätevyysristiriita, kielteinen pätevyysristiriita

Synonymer

negativ kompetenskonflikt
positiv kompetenskonflikt