Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman under Bergskollegium som sökte efter nya malmstreck med hjälp av särskilda instrument. En dylik omnämns i Finland i bergsstaterna 1729. Malmletarna var personligen befriade från mantalspenningar och andra kronoutskylder efter 1821, efter 1723 ifall upptäckten blev ett beständigt bergsverk.

Finsk beskrivning

malminetsijä

Vuorikollegion virkamies, joka etsi uusia malmisuonia erityisten apuvälineden kanssa. Suomessa malminetsijästä on maininta vuorialan virkakunnassa vuodelta 1729. Malminetsijä oli vapautettu manttaaliverosta sekä muista kruunun velvoitteista vuodesta 1723 lähtien, jos löydös johti kaivoksen perustamiseen. Vuodesta 1821 eteenpäin vapautukset laajennettiin koskemaan kaikkia virassa olevia.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 589.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 144.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/