Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årligen sammankallad övning för underofficerare och officerare vid den svenska indelta armén. Under befälsmötet, som arrangerades från och med 1781, genomgicks reglementen och utfördes befälsövningar.

Finsk beskrivning

päällystökokous, päällystön harjoitus

Vuodesta 1781 lähtien järjestetty vuosittainen harjoitus upseereille ja aliupseereille Ruotsin ruotuarmeijassa. Kokouksen aikana käytiin läpi ohjesääntöä ja harjoiteltiin komentamista.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 467 (möte).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/