Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utmärkelsetecken av flaggduk, som förs på en masttopp eller på en vimpelstake för att ange den ombordvarande befälhavarens värdighet.

Finsk beskrivning

komentolippu, komentoviiri

Kankainen merkkilippu, joka laitettiin mastoon tai viiritankoon osoittamaan aluksella olevan komentajan arvo.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 462 (komentolippu).

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org