Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statligt bidrag på högst 25 riksdaler som, på landshövdingens rekommendation, kunde utdelas åt en hemmansinnehavare som uppodlade ett nybygge. Bidraget infördes i slutet av 1700-talet.

Finsk beskrivning

viljelyavustus, viljelytuki

Valtiollinen suurimmillaan 25 riikitaalerin suuruinen avustus, joka voitiin myöntää maaherran suosituksesta uudistilaa viljelevälle tilalliselle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 186.

Andra språk

Inga termer på andra språk