Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I allmän underrätt gjord förteckning över de mål som skulle tas upp till behandling under den föreliggande sessionsdagen samt deras turordning. Listan skrevs ut efter målfördelningen och placerades på utsidan av dörren till rättens sessionsrum.

Finsk beskrivning

juttuluettelo*

Alioikeuden istunnossa käsiteltävien asioiden luettelo.

Källor

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 498.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 701.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 377.