Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden om inskrivning i mållängd av de mål och stämningar som skulle tas upp till behandling under den förestående tingssessionen.

Finsk beskrivning

juttukirjoitus

Oikeudessa käsiteltävien asioiden kirjoittaminen juttuluetteloon.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 728. http://runeberg.org/nf/

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , II (1925–1928): 123 . http://runeberg.org/pieni/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 237.

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB XI: § 1 (resolution på allmogens besvär 17.9.1723 § 82 och 16.3.1739 § 68.

Andra språk

Dåtida finska kannekirjoitus, juttuunpano