Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fastslagna mått och kärl för att mäta och beräkna de räntor som utgick i persedlar. De utgjordes ursprungligen av tunna, spann, halvspann och kappe. De mått som användes för spannmål skulle vara fyrkantiga.

Finsk beskrivning

mitta-astiat ja mitat

Vahvistetut mitat ja mitta-astioiden koot veroparseleina eli - tuotteina kannettaville veroille. Alkuperäisiä veromittoja olivat tynnyri, panni, puoli pannia sekä kappa. Viljan mittaamiseen käytettyjen mittojen tuli olla nelikulmaisia.

Källor

Inga källor