Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameralt mått som angav skatteböndernas fullsuttenhet. När gärdeindelningen infördes bestod varje gärd av sex bönder. Ursprungligen betecknade sättingen en sjättedel av den skattesumma som gärden bestod av. Så småningom utvecklades en gradering av böndernas inbördes bärkraft och som måttenhet infördes hel- och halvsätting. Termen sätting försvann ur jordeböckerna i början av 1600-talet.

Finsk beskrivning

settinki*, seitsemäsosa

Kameraalinen mittayksikkö, jota käytettiin koko paikkakuntaa koskevien lisäverojen yhteydessä. Alunperin settinki oli seitsemäsosa annetusta lisäverosta ja yksi settinki vastasi yhtä maksukykyistä tilaa maksuosuuden suorittajana.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

setting
sjätting