Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till kaplan efter 1681 utgående årlig lön i spannmål, i en kapellförsamling som hade åtagit sig att avlöna honom. Kaplansräntan utgick i en fjärdedels tunna säd från varje helt och halvt hemman, efter 1766 också från kluvna hemman och från 1816 från nybyggen som betalade halvskatt till kronan. Fjärdedels gårdar och mindre gårdar än så betalade bara en åttondedels tunna säd.

Finsk beskrivning

kappalaisvero

Kappalaiselle vuosittain viljassa maksettu palkka niissä kappeliseurakunnissa, jotka olivat palkanneet oman kappalaisen. Palkkaan sisältyi neljännestynnyri viljaa jokaiselta kokonaiselta ja puolikkaalta tilalta, vuodesta 1766 myös jakotiloilta ja vuodesta 1816 lähtien myös uudistiloilta. Neljännetilat ja sitä pienemmät maksoivat vain kahdeksasosatynnyrin verran viljaa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 793–796.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , IV (1864): I: § 104–107: 157–158 .

Andra språk

Dåtida finska kappalaisenvero

Synonymer

kaplanslön
kaplansrättighet