Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ecklesiastiskt boställe för kaplan eller kapellpredikant i en kapellförsamling eller annexförsamling. Kaplansbolen indelades efter kyrkoreduktionen i gamla och nya kaplansbol. De äldre kaplansbolen tillkom vid reformationen genom att gamla klockarbol gjordes om till prästbol. De yngre bildades under Karl XI:s tid på kronohemman som anvisats för prästerskapet.

Finsk beskrivning

kappalaispappila, pikkupappila, kappalaisen virka-asunto

Kirkollinen kappalisen tai kappalaissaarnaajan virka-asunto kappeliseurakunnassa tai apuseurakunnassa. Kappalaispappilat jaettiin kirkkoreduktion jälkeen vanhoihin ja uusiin kappalaispappiloihin. Vanhemmat syntyivät reformaation aikaan, kun vanhoista lukkarinasunnoista tehtiin pappiloita, nuoremmat taas Kaarle XI:n aikaan tähän tarkoitukseen varatuista kruununtiloista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 93-98.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , V (1864): II: § 24–44: 97–103.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II:22 (kaplansboställe).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska kappalaisen virkatalo

Synonymer

kapellansbol