Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameral beteckning för a) kaplanshemman som var roterat under knekt- eller båtsmanshållet eller b) kronohemman som var anslaget till kaplansbol och som därmed också kunde överföras på tjänsteman av annan lönestat. Roterat kaplansbord hade från 1689 och 1691 rätt till den årliga jordeboksräntan, lanttågsgärden och byggnings- samt salpeterhjälpen.

Finsk beskrivning

ruotujakoinen kappalaisenpöytä*, kierrätetty kappalaisenpöytä*

kappalaistila, joka oli velvollinen osallistumaan sotamiesruotuun; kruunutila, joka oli liitetty kappalaisen virka-asuntoon ja voitiin siirtää myös toisen virkamiehen alaisuuteen

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , IV (1864): I: § 110: 159.

Andra språk

Inga termer på andra språk