Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De bönder i Savolax på 1500-talet som hade mindre än fem skatteskinn, från 1816 de nybyggare som betalade endast hälften av kronotiondespannmålen.

Finsk beskrivning

puolivero*

Jos vero oli 1500-luvulla Savossa alle viisi veronahkaa, nimitettiin sitä puoliveroksi. Vuodesta 1816 myös uudisasukkaat maksoivat vain puoliveroa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare