Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden beteckning för nybyggare på kronans allmänning, ofta ett hemman eller nybygge med ärftlig nyttjanderätt. Dessa hemman förekom också efter att fritt övertagade av allmänning började begränsas 1542, särskilt i norra Sverige och i Finland, där nybyggen starkt befrämjades under 1500–1700-talet.

Finsk beskrivning

kruunun yhteismaan uudisviljelijä

Källor

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 34, 37–38.

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 40.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

stubbeman

Se vidare