Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nybygge på kronans allmänning, för vilket innehavaren (stubbekarlen) betalade stubbskatt till kronan.

Finsk beskrivning

uudistila

Källor

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 40.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

stubberättshemman
stubbhemman