Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under stamroten lydande hjälprotehemman, vanligen ett eller två till antalet, som gemensamt med stamroten var skyldiga att rusta en soldat såväl i krig som i fred.

Finsk beskrivning

hajaruotu*, apuruotutila

Ruodun kantatilan alainen ruotutila, tavallisesti yksi tai kaksi, joka yhdessä kantatilan kanssa varusti sotilaan rauhan ja sodan oloissa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 475. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk