Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över de till reserven och lantvärnet hörande underofficerarna och manskapet, samt över arbetssoldater av I kategorin.

Finsk beskrivning

kantaluettelo

luettelo reserviin ja nostoväkeen kuuluvista aliupseereista ja miehistöstä sekä I luokan työsotamiehistä

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1919 No: 20. 9. kap. § 1.

Andra språk

Inga termer på andra språk