Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den största gården i roten, på vars mark soldattorpet vanligen fanns. Stamroten ansvarade för att rotens skyldigheter uppfylldes.

Finsk beskrivning

kantaruotu*, ruodun kantatila

Ruodun suurin tila, jonka mailla sotilastorppa tavalllisesti sijaitsi. Se oli vastuussa ruodun velvoitteiden täyttämisestä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 475. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk