Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt på en maskin eller anordning (stampkvarn) eller anläggning (stampverk) för utförande av stampning (hålslagning eller stansning, tillhuggning eller avhuggning, formning eller smidning). Stampverk för klädesvalkning erlade skatt i penningar och de övriga i naturapersedlar eller penningar efter markegångspris.

Finsk beskrivning

survinlaitevero

Vero, jota piti maksaa koneesta tai laitteesta (survinmylly) tai laitoksesta (survinlaitos), joka oli rakennettu survomista eli lävistämistä, rei’ittämistä, veistämistä, katkaisemista, muotoilua tai takomista varten. Vaatteenvalkaisua varten perustettu survinlaitos suoritti veron rahassa, loput joko luonnontuotteina tai rahassa verohinnan mukaisesti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 289–290.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 562.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 331 (stampverk).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska survinlaitosvero, survinmyllyvero