Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stampkvarn, kvarn som var till för hålslagning eller stansning, tillhuggning eller avhuggning, formning eller smidning samt för klädesvalkning.

Finsk beskrivning

survinmylly, suvinlaitos, petkelmylly, vanutuslaitos

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

stampkvarn