Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland efter 1798 avverkningsskatt som betalades till kronan för verkställda skogsavverkningar.

Finsk beskrivning

kantoraha

suoritetuista metsänhakkuista maksettu korvaus Vanhan Suomen alueella

Källor

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 488.

Nordenstreng, Sigurd & Aimo Halila , Haminan historia II , Hamina: Haminan kaupunki 1975 , 193.

Andra språk

Inga termer på andra språk