Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman till vilket besittningsrätten hade förvärvats genom stubbe- och/eller röjselrätt på tidigare obrukade kronomarker eller ett vidsträckt enskilt hemmans obrukade marker. Denna typ av hemman förekom särskilt i Lappmarken.

Finsk beskrivning

uudisraivaustila

Varsinkin Lapissa esiintyvä tilatyyppi, jossa aiemmin asuttamatonta kruununmaata oli muutettu raivaamalla asuttavaksi tilaksi.

Källor

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 40.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

röjslerättshemman
stubbe- och röjselrättshemman