Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av lantmätare varje vår och höst förrättad fördelning av hemmanens skyldighet att röja och underhålla vägar och broar. Vägdelningen fastställdes av häradsrätterna och landshövdingen. Beroende på vägen fördelades ansvaret mellan sockens eller häradets hemman eller enskilda hemman längs mindre vägar. Fram till 1790 påverkade inte förmedling av mantalet den fastställda underhållsskyldigheten.

Finsk beskrivning

tienjako

Maanmittaajan joka kevät ja syksy suorittama teiden ja siltojen ylläpitovelvollisuuden jako tilojen kesken. Jaon vahvistivat kihlakunnanoikeus ja maaherra. Tiestä riippuen vastuu jaettiin pitäjän tai kihlakunnan sisällä, mutta pienemmistä teistä saattoi vastata myös yksi tila ilman muita. Vuoteen 1790 asti manttaalin vähentäminen ei vaikuttanut vahvistettuun teiden ylläpitojärjestelmään.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 741.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 407.

Andra språk

Dåtida finska tienjako, (andel) tienosa

Synonymer

vägskifte