Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Laga syn av väg. Vägsyn hölls varje vår efter kungörelse, varefter man utlyste de vägavsnitt som måste repareras. Vägsynen förrättades i närvaro av kronobetjäningen och två medlemmar av häradsnämnden.

Finsk beskrivning

tien katselmus, tien tarkastaminen

Lainmukainen tien tarkastaminen, joka suoritettiin joka kevät, kun siitä oli ensin virallisesti tiedotettu. Katselmuksen jälkeen annettiin julistus korjattavista tieosuuksista. Katselmus suoritettiin kruunun virkamiehen ja kahden kihlakunnanneuvoston jäsenen läsnäollessa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 743.

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , Asetus yleisistä teistä: 482/1957, luku 8..

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 .

Andra språk

Dåtida finska tienkatselmus