Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vägskylt vid allmän landsväg (kungsväg). Tavlorna bekostades enligt gästgivareordningen från 1734 med häradets inkomster från uppburna böter. Om dessa inte räckte till bekostades skyltarna av de hemman som var skyldiga att underhålla vägen.

Finsk beskrivning

tiekyltti

Yleisen maantien eli kuninkaantien varrelle sijoitettu kyltti, jonak kustansi vuoden 1734 kestikievariasetuksen mukaisesti niistä tuloista, joista kihlakunta sai annetuista sakoista tai jos nämä varat eivät riittäneet, tien kunnossapidosta vastuussa olevien tilojen varoista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 628.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .