Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på det nät av allmänna landsvägar som gick från norska atlantkusten till städerna i svenska riket och som var förseda med gästgivargårdrar. I den finska delen av riket gick vägen längs med kusten från Åbo til Vederlax med avslutning i S:t Petersburg.

Finsk beskrivning

kuninkaantie

Yleinen maantie.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska kuninkaantie
Latin via regia