Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fördelningen av kostnaderna för ett kurhus. Läkarvård, medicin, bostad och annan vård bekostades av staten. Fattiga patienters matkostnader bestreds av deras församlingar. År 1811 ändrades bestämmelserna. Hemförsamlingens präst och länsman skulle då skriftligt intyga att en viss patient var medellös, och dennes underhåll bekostades då av staten. Förmögna patienter skulle själva stå för sina matkostnader.

Finsk beskrivning

parantolan ylläpito

parantolan ylläpitokustannusten jakaminen; Parantolan tai sairaalan kustannusten jakaminen valtion, seurakuntien ja yksityispotilaiden kesken. Terveydenhoidosta, lääkkeistä, majoituksesta ja muusta hoidosta vastasi valtio. Köyhien potilaiden kustannukset maksoi heidän seurakuntansa, sittemmin valtio, mutta rikkaat potilaat maksoivat hoitonsa itse.

Källor

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 , 24ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk