Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande kommunalt sanatorium för vård av bland annat tuberkulospatienter, grundat 1910. Santoriet förestods av kommunalläkaren.

Finsk beskrivning

Kurikan parantola

Källor

Inga källor