Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vägvisare vid allmän landsväg. Från 1734 skulle vägvisarna bekostas med medel från häradets andel av böter.

Finsk beskrivning

tienviitta

Tienviitta yleisillä maanteillä. 1734 lähtien ne tuli kustantaa niistä saoista saatavilla varoilla, jotka kuuluivat kihlakunnalle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 628.

Andra språk

Dåtida finska tienviitta, tienosotin