Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till vägarnas underhåll vid rikligt snöfall skulle landshövdingarna inrätta ploglag av de närmast boende hemmansägarna i varje socken eller härad. Ploglagen bildades för fem år i taget. Ploglaget erhöll betalning av sockenborna som vid inrättandet av ett nytt ploglag kallades till häradsrätten för att fastställa det. Då marken var bar fördelades underhållsskyldigheten bland de vägdelade hemmanen.

Finsk beskrivning

lumiaurakunta

Maaherrojen tuli muodostaa lumiaurakuntia tietä lähimpänä asuvista tilallisista joka pitäjässä tai kihlakunnassa, jotta tiet olisi voitu pitää kulkukelpoisina runsaan lumentulon aikana. Lumiaurakunta toimi viisi vuotta kerrallaan. Se sai korvauksen toiminnastaan pitäjän asukkailta, joiden tuli hyväksyä jokainen uusi lumiaurakunta kihlakunnanoikeudessa. Jos maa oli lumeton, jaettiin ylläpitokustannukset tienjakojärjestelmän piirissä olevien tilojen kesken.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 746.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .