Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som bosatt sig på och uppodlade ett område som på vissa villkor upplåtits av kronan, under äldre medeltid person som för egen räkning bröt mark på kronans allmänningsmark. Nybyggarna, deras familjer och tjänstefolk var efter 1783 befriade från alla kronoutskylder och besvär i 15 års tid. Vid nyanläggning av torp (oberoende av jordtyp) gällde befrielsen i fyra år efter 1770, frånsett halva mantalspenningen, slottshjälpen och medicinalfondspenningen.

Finsk beskrivning

uudisasukas, uudisraivaaja

henkilö, joka otti asumis- ja viljelyskäyttöön alueen, jonka kruunu oli tietyin ehdon luovuttanut. Varhaisemmalla keskiajalla myös henkilö, joka omatoimisesti raivasi tilan kruunun yhteismaalla. Vuodesta 1783 lähtien uudisraivaaja, hänen perheensä sekä palkollisensa olivat virallisesti vapautettuja kruunun veroista ja velvoitteista 15 vuoden ajan. Vuodesta 1770 lähtien myös uudistorpan perustaja oli vapautettu veroista neljän vuoden ajan, lukuun ottamatta puolen manttaalin maksua, linna-apua sekä lääkerahastomaksua.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 172–175.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 589.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .