Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kalenderreform som enligt ett kungligt brev i februari 1752 innebar att den gregorianska kalendern skulle införas år 1753. Redan 1699 hade det beslutats att Sverige skulle övergå till den gregorianska kalendern. Det skulle ske genom att åren 1700–1740 utesluta skottdagarna. I praktiken uteslöts endast skottdagen år 1700. År 1711 bestämdes att Sverige skulle återgå till den gamla kalendern. År 1712 infördes därför en extra skottdag. Övergången till den gregorianska kalendern gjordes således först år 1753. Då togs de sista 11 dagarna i februari bort så att den 17 februari följdes av 1 mars.

Finsk beskrivning

uusi tyyli*

merkintä gregoriaanisen kalenterin käytöstä asiakirjassa; Vuoden 1753 kalenteriuudistuksen mukaisesti Ruotsissa siirryttiin käyttämään gregoriaanista kalenteria. Tästä eteenpäin asiakirjaan merkittiin, oliko sen sisältämä päiväkirja vanhan (gamla stilen, g.s.) vai uuden (nya stilen, n.s.) kalenterijärjestelmän mukainen.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/

Andra språk

Inga termer på andra språk