Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den kalender som användes i svenska riket från 1 mars 1700 till 30 februari 1712 med syftet att övergå från den julianska kalendern till gegorianska kalendern. Man skulle ta bort skottdagen under elva skottår och närma sig den gregorianska kalendern under en period av fyrtio år och en dag. Man glömde dock att ta bort skottdagarna 1704 och 1708. Resultatet blev kaotiskt och 1711 övergavs försöket. En extra dag lades till efter den 29 februari 1712 och den 1 mars följde Sveriges tideräkning åter den julianska kalendern.

Finsk beskrivning

Ruotsalainen kalenteri

1.maaliskuuta 1700 – 30. helmikuuta 1712 käytössä olleen kalenterin nimitys.

Källor

Lodén, Lars Olof , Tid : en bok om tideräkning och kalenderväsen , Stockholm: Bonniers 1968 .

Oja, Heikki , Aikakirja , Helsinki: Otava 1999 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

svenska stilen