Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom det egna landet: att anlägga nybyggen och odla upp jord som tidigare inte varit odlad.

Finsk beskrivning

uudisasutus, uudisviljely

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 82.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/