Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mål som i en domstol med flera avdelningar ska handläggas av domstolen i dess helhet, ursprungligen endast hovrätten.

Finsk beskrivning

täysistuntojuttu, tuomioistuimen täysistunnossa käsiteltävä juttu

Källor

Inga källor