Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Predikan som inledde lagmanstingets session.

Finsk beskrivning

laamanninsaarna*, käräjäsaarna

Saarna, joka toimitettiin ennen varsinaisten käräjien alkamista.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

lagmanstingspredikning