Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av lagman hållet ting i ett härad. Lagmansting skulle hållas en gång per år, i motsats till landsting som enligt Magnus Erikssons landslag skulle hållas å konungens vägnar fyra gånger per år för hela landskapet på lagsagans huvudort och under perioden 1680–1845 en gång per år i lagmansdömet, varefter två gånger per år till 1868 då lagmanstingen avskaffades.

Finsk beskrivning

laamanninkäräjät

Källor

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 47, 113.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 195.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/